Fokusområder

En hovedstad med danske værdier i fokus

København skal være præget af danske værdier og normer.

En tryg by at færdes i

København skal være en tryg by at færdes i, også efter mørkets frembrud, og uanset hvilken bydel man bor i.

Gode rammer for idræt og kultur

København har brug for flere haller og fodboldbaner. Vi står nemlig over for en stor udfordring med et voksende indbyggertal.
Når de ældre ikke kan komme i teatret, må teatret komme til de ældre, siger Københavns kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen.
De nye toner fra et flertal i Borgerrepræsentationen betyder et farvel til Islamisk Trossamfunds udenomssnak.
Der er stærke holdninger til spørgsmålet om kulturkronernes fordeling både mellem elite og bredde og hovedstad og provins.