Fokusområder

En hovedstad med danske værdier i fokus

København skal være præget af danske værdier og normer.

En tryg by at færdes i

København skal være en tryg by at færdes i, også efter mørkets frembrud, og uanset hvilken bydel man bor i.

Gode rammer for idræt og kultur

København har brug for flere haller og fodboldbaner. Vi står nemlig over for en stor udfordring med et voksende indbyggertal.
Beboerne på Østerbro kan se frem til et nyt kulturcenter ved Kildevældsskolen.
Københavns Kommune er blevet udvalgt til at være med i kulturministerens nye læsekampagne ”Danmark Læser”.

Sider