Fokusområder

En hovedstad med danske værdier i fokus

København skal være præget af danske værdier og normer.

En tryg by at færdes i

København skal være en tryg by at færdes i, også efter mørkets frembrud, og uanset hvilken bydel man bor i.

Gode rammer for idræt og kultur

København har brug for flere haller og fodboldbaner. Vi står nemlig over for en stor udfordring med et voksende indbyggertal.
Et rødt flertal i Folkeoplysningsudvalget har besluttet at smide endnu flere skattekroner efter kønsopdelt svømning.
Aftalen om Københavns Kommunes budget for 2018 er forhandlet på plads.
I Taastrup er første spadestik taget til det, der bliver til det samlede magasin for Historie & Kunst.

Sider