Fokusområder

En hovedstad med danske værdier i fokus

København skal være præget af danske værdier og normer.

En tryg by at færdes i

København skal være en tryg by at færdes i, også efter mørkets frembrud, og uanset hvilken bydel man bor i.

Gode rammer for idræt og kultur

København har brug for flere haller og fodboldbaner. Vi står nemlig over for en stor udfordring med et voksende indbyggertal.
Københavns turistinformation bød sidst i februar velkommen til et ombygget turistcenter med mere moderne og oplevelsesorientet teknologi.
Vi bør følge Århus’ eksempel og afskaffe kønsopdelt svømning
I Københavns Kommune har vi de senere år haft meget fokus på kulturarven, fordi den er så vigtig for os som danskere og nation.

Sider