En hovedstad med danske værdier i fokus

København skal være præget af danske værdier og normer.

Det gælder i den offentlige sektors institutioner, i folkeskolen og i de forskellige byområder. 

Som kulturborgmester arbejder jeg for at fremme dansk kultur og danske værdier i hovedstaden. Stormoskéer hører ikke hjemme i en by som København, hvor tolerance, demokrati, ytringsfrihed og ligestilling mellem mænd og kvinder skal være i højsædet. I Dansk Folkeparti frygter vi, at stormoskéer vil øge risikoen for et mere opdelt København. Derfor bruger jeg mine kræfter som kulturborgmester på at sikre de bedste kultur- og fritidstilbud, så vi kan få trukket folk væk fra moskéerne og i stedet ind i teatrene, i spillestederne og på fodboldbanerne.

Særbehandling af indvandrere hører hverken hjemme i København eller i Danmark. I Danmark har vi ligestilling mellem kønnene, og det er en tradition, at begge køn kan benytte svømmehaller samtidig. Det skal vi ikke ændre på.

Børnehaver, vuggestuer og folkeskoler skal ikke tvinge nogen til at få serveret halalslagtet kød. Hvis børn og unge af sundhedsmæssige, helbredsmæssige eller religiøse årsager ikke spiser bestemte fødevarer, skal de selvfølgelig have lov til at spise deres egen mad, men det danske flertal skal ikke indrette sig efter et mindretal.  

Som DF-borgmester er jeg modstander af, at kommunen tilbyder modersmålsundervisning. Pengene skal i stedet bruges på mere danskundervisning. For at kunne leve og fungere i Danmark er det vigtigt, at man kan tale dansk. At beherske det danske sprog er en forudsætning for at kunne tage en uddannelse og arbejde og dermed forsørge sig selv og sin familie, ligesom sproget er en vigtig del af dansk kultur.