En tryg by at færdes i

København skal være en tryg by at færdes i, også efter mørkets frembrud, og uanset hvilken bydel man bor i.

Vi skal ikke finde os kriminalitet og vold, og derfor skal der sættes hårdt ind over for personer, der begår ulovligheder. 

Som DF-borgmester har jeg nultolerance over for kriminelle og bander. De skal ikke have lov til at sætte sig på gader og hele boligområder, hvor de udgyder frygt og skaber problemer for lovlydige borgere. 

Alle københavnere og turister i byen skal kunne føle sig trygge alle steder. Derfor arbejder vi i Dansk Folkeparti for flere kriminalpræventive indsatser, en social indsats, der skal sikre, at rekrutteringen til banderne bliver stoppet, og et tættere samarbejde mellem politi, restaurationer, diskoteker, frivillige organisationer, skoler mv.

Hærværk og graffiti i det offentlige rum skal bekæmpes, der skal sættes videoovervågning op på udvalgte steder i byen, ligesom der skal investeres i mere og stærkere gadebelysning i områder, hvor det i dag opleves utrygt at bevæge sig ud om aftenen og natten. 

Dansk Folkeparti arbejder også for markant mere politi – mere synligt politi i bybilledet, gennem patruljering til fods, til hest, på cykel og i bil, og en øget politi-patruljering i udsatte boligområder.

En tryg by kan politikere ikke skabe alene. I Dansk Folkeparti mener vi, at forældre skal tage ansvar for deres børn. Hvis børn gentagne gange begår kriminalitet, skal sociale ydelser kunne tages fra forældrene, og pjæk fra skolen skal betyde omgående konfrontation med forældrene.