Politik

København har brug for flere haller og fodboldbaner. Vi står nemlig over for en stor udfordring med et voksende indbyggertal.
København skal være en tryg by at færdes i, også efter mørkets frembrud, og uanset hvilken bydel man bor i.
København skal være præget af danske værdier og normer.
I DF er vi meget optagede af, at udsatte borgere som hjemløse, misbrugere og prostituerede får den hjælp, de har brug for.
København skal være en effektiv og veldreven kommune, hvor medarbejderne har lyst til at yde deres bedste.
Vores børn er nøglen til fremtiden. Derfor er det så utroligt vigtigt at værne om familieværdierne i det danske samfund.
København skal være en grøn by med smukke parker, pladser og åndehuller i alle bydele.
København skal være en by for alle, og derfor skal der sikres en bedre og mere varieret boligmasse i byen til alle grupper i befolkningen.
Der skal være plads til alle trafikanter i byen. Bilerne skal ikke tvinges ud af København, men pendlertrafikken skal begrænses mest muligt.
Integrationsindsatsen i København har slået fejl.
Sundhed skal ses i en større sammenhæng, hvor den enkelte borger skal være i centrum både på det fysiske, psykiske og sociale område.
Ældre borgere har krav på en kærlig og tryg pleje – uanset om man bor i eget hjem eller på plejehjem.
Folkeskolen er og bliver et forpligtende fællesskab, som alle skal tage del i på lige betingelser.